DDR 2016

LIBEREC

LLEV
THE NEW BLACK
Site specific instalace do apsidy galerie Lázně
DESIGN DAYS REICHENBERG
Oblastní galerie Liberec
Masarykova 732/14
2.–4. 12. 16