SYMBOLL

LASVIT SANCTUMS
MILAN 22

Via Vigevano
7.–12. 6. 22

SYMBOLL

nápojový soubor
sklo foukané do mycelia

FOTO

Lukáš Pelech