LLEV

KNIHA

plátno + papír Pergraphica
170 × 120 × 40 mm
vazba V 8

POPIS

LLEV SHOWCASE
Kniha byla vydána při příležitosti 15. výročí existence LLEV.
Vizuální deník design studia LLEV.
384 stran

KONCEPCE KNIHY

Adam Štěch + LLEV

AUTOŘI TEXTŮ

Adam Štěch, Tereza Kozlová, Jana Zielinsky & Jiří Macek,
Petr Nový, Alena Řezníčková, Veronika Pařízková

ANGLICKÝ PŘEKLAD

Kamil Pinta, Renata Procházková, Barbora Batóková

GRAFICKÁ ÚPRAVA

Monsters

VYDAVATEL

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
2019

FOTO NA OBÁLCE

Adéla Havelková

PRODEJCE

Kosmas
Art Map
Page Five
Knihkupectví Bendox
Deelive
UM Plzeň